Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(97) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12554
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15337
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9305
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :13.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :15.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)