Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 8 ετίας : 11451
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :12375
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :10373
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :8.8%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :12.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 8 ετιας)