Γραφική παράσταση των Βάσεων 2013 - 2023 για τη σχολή:
(98) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 11422
Μέγιστη Βάση 11 ετίας :12375 | Ελάχιστη Βάση 11 ετίας :10373
Μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :13% | Μέγιστη % μείωση 11 ετίας :12.1%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 11 ετιας)