Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
(98) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 11422
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :12375
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :10373
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :13%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :12.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 11 ετιας)