Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(98) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 12803
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17310
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :8315
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :38.5%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :31.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 7 ετιας)