Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 8 ετίας : 11798
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :12437
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :10590
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :10.3%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :8.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 8 ετιας)