Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
(99) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 12086
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :13800
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :10590
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :10.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :8.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 11 ετιας)