Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(99) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 13429
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17450
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :9770
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :25.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :25.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 7 ετιας)