Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1008) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8.8
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :8.88
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8.79
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) (Βάσεις 3 ετιας)