Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(109) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 12.6
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :13.62
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11.17
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :21.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :4.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)