Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(113) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.1
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.60
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.50
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :7.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)