Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(114) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.3
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.60
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10.06
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)