Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(116) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.9
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.17
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.08
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :18.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 3 ετιας)