Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2024 για τη σχολή:
(1241) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 9.9
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :10.45
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :8.27
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :26.4%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :0.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 4 ετιας)