Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1278) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.7
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9.82
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.55
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-0.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)