Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(131) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.7
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.08
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.38
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :4.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)