Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1430) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8.3
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :8.36
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8.27
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 3 ετιας)