Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(148) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.9
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12.23
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11.57
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :2.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :2.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)