Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(151) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 13.3
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :14.13
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :12.29
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :10.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 3 ετιας)