Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2024 για τη σχολή:
(1513) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 8.3
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :8.36
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :8.27
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :1.1%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :0.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 4 ετιας)