Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1550) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.4
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.78
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11.17
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)