Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1554) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8.7
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9.39
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8.27
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :12.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 3 ετιας)