Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1563) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 14.5
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :14.81
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :14.25
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 3 ετιας)