Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2024 για τη σχολή:
(1624) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 10.7
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :11.37
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :10.39
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :-0.2%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 4 ετιας)