Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1630) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.4
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.50
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11.37
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 3 ετιας)