Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1634) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.6
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.78
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10.48
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-0.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 3 ετιας)