Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(1659) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.7
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9.87
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.50
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)