Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(171) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.3
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.78
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10.73
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 3 ετιας)