Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(175) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.6
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.35
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.42
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :17%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 3 ετιας)