Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(178) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.4
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.45
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10.34
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 3 ετιας)