Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(179) ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.9
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.04
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10.59
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :4.2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)