Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(189) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.9
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.22
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.42
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 3 ετιας)