Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(216) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 12.5
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12.54
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :12.41
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)