Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(234) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.8
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :14.45
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10.22
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :29.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 3 ετιας)