Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(247) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.4
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.78
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.87
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-0.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :7.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 3 ετιας)