Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2024 για τη σχολή:
(247) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 10.3
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :10.78
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :9.72
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :-0.9%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :7.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 4 ετιας)