Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(251) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.1
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.78
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.50
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :11.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Βάσεις 3 ετιας)