Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(259) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.7
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12.96
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.58
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :30.2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)