Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(261) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 13.3
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :14.38
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :12.47
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :13.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)