Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(269) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.87
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.58
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :23.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)