Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(275) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.1
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.98
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.31
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-0.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :21.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 3 ετιας)