Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(282) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11.8
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11.98
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11.64
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-0.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)