Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(284) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :13.97
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.50
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :47.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 3 ετιας)