Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(360) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.9
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.78
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.31
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :11.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 3 ετιας)