Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(369) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.1
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9.58
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8.34
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-0.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :12.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 3 ετιας)