Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(404) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8.2
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :8.22
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8.09
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 3 ετιας)