Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(864) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10.1
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.45
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9.39
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :10.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 3 ετιας)