Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1008) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 230
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :232
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :230
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :0.9%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) (Βάσεις 6 ετιας)