Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(101) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 251
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :350
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :32.4%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :37%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)