Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(102) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 164
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :135
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :25%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 21 ετιας)