Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(103) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 222
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :310
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :58
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :270.7%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :75.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)