Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(105) Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 243
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :350
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :110%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :42.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 21 ετιας)