Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(109) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 339
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :410
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :290
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :22.1%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :28%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)