Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(110) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 230
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :330
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :41.5%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :36.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)